Диоды SMD шоттки

Диод Шоттки SMD MMBD701LT1
Код товара: 27680

Диод Шоттки SMD MMBD701LT1

SOT23; 70V, 200mW
Количество (шт.): 1 шт. 20 шт. 100 шт.
Цена (грн.): 4 грн. 2.981 грн. 2.71 грн.
Диод Шоттки SMD BAT-17-40 E9
Код товара: 8031

Диод Шоттки SMD BAT-17-40 E9

SOT-23; 30mA 4V
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 3 грн. 2.439 грн. 2.2222 грн.
Заканчивается
Диод Шоттки SMD BAS85
Код товара: 51371

Диод Шоттки SMD BAS85

TAYCHIPST корпус: SOD-80; 200mA 30V; 4nS
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 2 грн. 1.0298 грн. 0.9214 грн.
Диод Шоттки SMD BAT54C
Код товара: 19941

Диод Шоттки SMD BAT54C

NXP корпус: SOT-23; 0,2A 30V; 2 диода
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 2 грн. 0.7588 грн. 0.6775 грн.
Диод Шоттки SMD CMPSH-3AE
Код товара: 27493

Диод Шоттки SMD CMPSH-3AE

корпус: SOT-23; 200mA 40V; 350mW
Количество (шт.): 1 шт. 50 шт. 100 шт.
Цена (грн.): 6 грн. 4.86716 грн. 4.42543 грн.
Диод Шоттки SMD BAS40-04
Код товара: 40979

Диод Шоттки SMD BAS40-04

DIOTEC корпус: SOT-23; 200mA 40V; 350mW
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 2 грн. 1.084 грн. 0.9485 грн.
Диод Шоттки SMD MBR0520LT1G
Код товара: 34455

Диод Шоттки SMD MBR0520LT1G

корпус: SOD123; 0,5A 20V
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 2 грн. 1.6802 грн. 1.5447 грн.
Заканчивается
Диод Шоттки SMD MBRS130LT3
Код товара: 24650

Диод Шоттки SMD MBRS130LT3

корпус: SMB; 1A 30V
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 1000 шт.
Цена (грн.): 3 грн. 2.439 грн. 2.0867 грн.
Заканчивается
Диод Шоттки SMD SS16
Код товара: 29345

Диод Шоттки SMD SS16

YANGJIE корпус: SMA; 1A 60V
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 500 шт.
Цена (грн.): 2 грн. 0.813 грн. 0.7317 грн.
Диод Шоттки SMD SS18
Код товара: 47970

Диод Шоттки SMD SS18

YANGJIE корпус: SMA; 1A 80V
Количество (шт.): 1 шт. 100 шт. 500 шт.
Цена (грн.): 2 грн. 0.813 грн. 0.7046 грн.